سر مته

سرمته‌های حفاری براساس سه موضوع مهم طراحی و دسته بندی می‌شوند.

  1. سرمته حفاری‌هایی که سبب خردشدن و تراشیدگی سنگ‌ها می شوند، که بیشتر سازگار با رس چسبیده، سنگ های ساشی و شیل رسی می‌باشند.
  2. سرمته حفاری‌هایی که با انجام برشی باعث رسوخ در سنگ‌ها می‌شوند (حفاری سنگ)، که بیشتر سازگار با سنگ های سخت، نیمه سخت و سنگ های سایشی می‌باشند.

وظیفه ی اصلی مته حفاری، انتقال انرژی تولید شده توسط موتور و لوله حفاری به سنگ است که این انرژی سبب کندن زمین می شود.
لازم به ذکر است که نوع خاصی از مته های حفاری وجود دارند که برای عملیات های خاص استفاده می شوند که یکی از این عملیات های خاص مربوط به کنارگذرها می باشد.
این نوع مته ها در واقع ترکیبی از مته های چرخشی و تیغه ثابت هستند و به دلیل این ترکیب بودن جز نوع های خاص قرار گرفته است.
نکته ای که در خصوص این مته های خاص وجود دارد این است که قطر حفاری شده توسط مته های نامتقارن، از قطر خود مته بزرگتر است که این باعث خاص بودن مته شده و در حفاری های خاص استفاده می شود.

keyboard_arrow_up