ساخت انبار مواد ناریه

انبار جایگاه موقتی است که مواد ناریه مصرفی در پروژه ها یا طرح های بزرگ ملی ساخته تا با توجه به میزان مصرف مورد نیاز خارج و برای مدت زمان طولانی نگهداری گردد . ساخت انبارهای مواد ناریه برابر استانداردهای موجود ساصد اعم از انبارهای پرتابل و سطح الارض و مدفون و ایلگو با ظرفیت های مختلف از 5 تا 200 تن که با توجه به نیاز و برنامه زمانبندی اجرایی پروژه ها بر طبق استاندارهای فنی، امنیتی و ایمنی سیکل مواد ناریه احداث و پس از اخذ تائیدیه نهایی تحویل می گردد .

keyboard_arrow_up