آتشکاری

از آنجایی که یکی از مهم ترین و اصلی ترین مراحل روش استخراج روباز، عملیات حفاری و آتشکاری می باشد، بنابراین طراحی الگوی بهینه حفاری و آتشکاری برای استخراج ماده معدنی در این گونه معادن باعث می شود که ماده معدنی با کمترین قیمت تمام شده استخراج شود . دستیابی به یک انفجار مطلوب در معادن روباز به حداقل رساندن اثرات جانبی آتشکاری و همچنین انجام عملیات به گونه ای که رابطه راندمان عملیات آتشکاری و هزینه های مربوط به صورت بهینه باشد . یکی از اهداف شرکت کان راه در امور استخراج معادن روباز می باشد . اجرای هر روش آتشکاری علاوه بر هزینه هایی که به معدن از نظر زمانی و مالی تحمیل می کند ممکن است به نتایج رضایت بخشی منجر نشود به همین لحاظ دستیابی به یک الگوی معقول حفاری و آتشکاری اولیه گام بزرگی در جهت رسیدن به چگونگی آرایش نهایی چال های انفجار است . این شرکت با مشاوره و معرفی افراد مجرب می تواند در بهینه نمودن هزینه ها و طراحی مناسب کارفرمایان را یاری دهد .

آتشکاری کنترل شده

به طور کلی آتشکاری کنترل شده نوعی آتشکاری است که در آن سعی می شود سنگ اصلی را حتی المقدور سالم نگه دارند و از آسیب زیاد به آن جلوگیری به عمل آورند تا در نتیجه پرتاب سنگ و ارتعاش امواج ناشی از انفجار را به حداقل ممکن رسانده که این مهم باعث می شود از خسارات به تاسیسات و مناطق مسکونی حساس جلوگیری بعمل آید . این شرکت با دو اصل مهم طراحی الگوی انفجار و پیاده سازی طرح و انجام عملیات آتشکاری به صورت تخصصی و با بکارگیری مواد ناریه ویژه می تواند در مناطق حساس در راستای یک انفجار مطلوب در آبادانی میهن اسلامی موثر باشد .

سیستم نانل

به منظور افزایش شرایط ایمنی و بهبود اهداف حاصل از انفجار شرکت کان راه به عنوان تنها و اولین بخش خصوصی افتخار انتقال و بهره برداری تکنولوژی روز دنیا در مصرف انواع سیستم نانل در کشور به خصوص پروژه های مهم از جمله ساغند، سد گلورد نکاء، گالری های سد لیرو، معادن آهن باباعلی، گلالی، شهرک و داوران رفسنجان و … که به لحاظ شرایط خاص آن ها ضرورت استفاده از این سیستم دو چندان بوده است را دارد .

keyboard_arrow_up