اخبار

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن – آبان ۹۶

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن – مهر ماه ۹۴

HSE

بررسی علمی و نوین سه عامل سلامت (Health) ، ایمنی (Safety) و محیط زیست (Environment) در انجام کلیه پروژه های عمرانی، معدنی و نفت و گاز که هم اکنون جزئی جداناپذیر از پروژه های کان راه محسوب می شوند .

چشم انداز

مدیریت ارشد شرکت با اعتقاد راسخ به اجرای اثر بخش نظام های مدیریتی، روند حرکتی شرکت را در جهت بهبود مداوم فرایند ها و ارتقاء سطح کیفی خدمات، هدایت نموده و این مهم همواره تامین رضاتی مستمر مشتریان و سایر ذینفعان را در بر داشته است . در حال حاضر فراتر از کسب رضایت مندی، مشعوف نمودن مشتریان، دغدغه مدیران شرکت می باشد .

Copyright 2018 © | Design by SGR