استخراج معدن

شرکت کان راه در واقع یک شرکت پیمانکاری در حوزه استخراج و بهره برداری از معادن فعالیت داشته و دارای توانمندی های زیادی می باشد و همچنین از تجهیزات و امکانات پیشرفته و دارای تکنولوژی روز بهره مند است .
در حال حاضر استخراج معدن به صورت ترانشه های رو باز است بطوریکه هنر استخراج کردن مواد از یک معدن نیز شاخه ای از رشته توانایی های مهم این شرکت می باشد .
مهندسین و پرسنل این شرکت توانایی طراحی، مدیریت و استخراج یک معدن اکتشاف شده تا مرحله ارائه مواد اولیه به بازار را خواهند داشت .
شرکت کان راه با فعالیت های مهندسی استخراج در زمینه های حفاری، ایجا فضاهای روباز زیر زمینی به ابعاد کوچک تا بسیار بزرگ و حمل و نقل مواد استخراج شده بر اساس رعایت جوانب محیط زیستی را بر عهده دارد .

اکتشاف ، طراحی و آماده سازی ، حفاری و آتشکاری ، دپو ، حمل و بارگیری
احداث سنگ شکن و تولید مصالح

keyboard_arrow_up