حفاری

شرکت کان راه به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های فعال در زمینه حفاری معادن، ترانشه های روباز، تونل های راهسازی و احداث گالری افتخار می نماید که توانسته است دینفعان خود را در پیشبرد اهداف و کسب موفقیت یاری نموده و به پشتوانه تجربه، تلاش و مهارت سرمایه های انسانی جوان و پویا و همچنین ماشین آلات پیشرفته، این تضمین را به کارفرمایان خود بدهد که سرعت بخشیدن در دستیابی مطلوب به ذخائر معدنی و انجام حفاری های عمیق با بهره برداری بالا از شرکت کان راه مطالبه نمایند .

  حفاری در پروژه های روباز و زیرزمینی
 احداث گالری و حفر تونل

Copyright 2018 © | Design by SGR